Gratis verzending boven 100 EUR30 dagen open aankoopVeiligde betalingen

PERSOONLIJKE GEGEVENS & PRIVACYBELEID

Kitchenlab AB ("KitchenLab" of "wij") beschermt uw privacy. Daarom willen wij u informeren over hoe wij de persoonsgegevens verwerken die u ons verstrekt en welke rechten u heeft.

Ons doel is dat u erop kunt vertrouwen dat uw persoonlijke integriteit wordt gerespecteerd en dat uw persoonlijke gegevens correct worden verwerkt. Wij nemen de verantwoordelijkheid dat persoonlijke gegevens die door KitchenLab worden verwerkt, alleen worden gebruikt voor de beoogde doeleinden en worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Alle verwerking van persoonsgegevens binnen KitchenLab vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens. Binnen de EU/EER is vanaf mei 2018 de verordening gegevensbescherming (GDPR) van toepassing.

Samengevat verwerken wij uw persoonsgegevens om:

Uw aankoop of bestelling te administreren

Met u te communiceren in verband met de aankoop, bijv. orderbevestiging en beoordelingen over uw aankoop te sturen

Marketing en aangepaste informatie over producten, uw winkelwagen, wedstrijden en evenementen te sturen via e-mail en sms

U marketing op maat bieden in digitale kanalen

U helpen met klantenservice

Voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het herroepingsrecht, klachten en voldoen aan de boekhoudwetgeving

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Kitchenlab AB met organisatienummer 556785-6199 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens) wanneer wij uw gegevens verwerken voor onze eigen doeleinden.

Als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres klantenservice@kitchenlab.nl of ons bellen op telefoonnummer 08-41095200. Ons postadres is Birger Jarlsgatan 106, 114 20 Stockholm.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden voornamelijk door ons bij KitchenLab verwerkt. We delen uw persoonlijke gegevens echter in overeenstemming met het onderstaande.

Om goed functionerende IT-systemen te hebben en onze activiteiten efficiënt uit te voeren, delen we uw persoonsgegevens met onze IT-leveranciers. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met onze IT-leveranciers, gebeurt dit alleen zodat zij hun verplichtingen jegens ons kunnen nakomen.

Om uw betaling te beheren, delen we uw persoonlijke gegevens met onze betaalserviceprovider. Als u ervoor kiest om via een factuur te betalen, kan de betalingsdienstaanbieder (voorheen Klarna) uw persoonlijke gegevens delen met kredietinformatiebureaus om uw financiële situatie te beoordelen.

Om uw bestelling te bezorgen en eventuele retourzendingen af te handelen, delen we uw persoonlijke gegevens met de vervoerder die u bij het afrekenen selecteert (voorheen PostNord).

Om klantenservicezaken af te handelen, delen we uw persoonlijke gegevens met het bedrijf dat onze klantenservice verzorgt.

Om u en andere potentiële klanten marketing op maat aan te bieden in digitale kanalen, delen we uw persoonlijke gegevens met de derde partij die hierbinnen diensten levert.

We delen uw persoonlijke gegevens met externe partners die ons helpen onze marketing via digitale kanalen te beheren.

Hoe kunt u onze verwerking van uw persoonlijke gegevens beïnvloeden?

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u bepaalde rechten die u kunt gebruiken om invloed uit te oefenen op de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Lees hieronder meer.

Recht om uw toestemming in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk in te trekken. De intrekking van uw toestemming wordt van kracht nadat de intrekking heeft plaatsgevonden.

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en profilering, zoals nieuwsbrieven en marketing op maat.

U heeft ook altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. Lees hieronder meer over wat een belangenafweging inhoudt. In sommige gevallen heeft u echter niet het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een belangenafweging (bijvoorbeeld omdat we uw persoonsgegevens moeten opslaan). Dit is het geval als we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als het gaat om de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op toegang

U heeft het recht om een bevestiging te ontvangen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben door ons worden verwerkt, evenals informatie over de verwerking die wij uitvoeren, bijv. de doeleinden van de verwerking en hoe lang de gegevens worden bewaard. U kunt ook toegang krijgen tot de persoonsgegevens en een kopie ontvangen van de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben te corrigeren en om ons te vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op wissen (het recht om vergeten te worden) en beperking van de verwerking

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om het wissen van uw persoonsgegevens aan te vragen. Dergelijke voorwaarden bestaan bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt of als u uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt en er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking.

U heeft ook het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dergelijke voorwaarden bestaan bijvoorbeeld als u de juistheid van de gegevens betwist of als de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om een beperking van het gebruik van de gegevens.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Een dergelijke klacht moet bij voorkeur worden ingediend bij de autoriteit in de lidstaat binnen de EU/EER waar u uw gewone verblijfplaats heeft, waar u werkt of waar een schending van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming zou hebben plaatsgevonden. De bevoegde toezichthoudende autoriteit in Zweden is de Gegevensinspectie. Dit recht doet geen afbreuk aan enig ander administratief herzieningsproces of rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om ons te vragen sommige van uw persoonlijke gegevens die wij over u hebben over te dragen aan een ander bedrijf (dataportabiliteit).

Het recht is van toepassing op persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst en de verwerking is geautomatiseerd. U heeft het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van ons over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer dit technisch mogelijk is.

Gedetailleerde beschrijving van hoe wij uw persoonsgegevens verwerken

Hier kunt u in detail lezen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken en wat de rechtsgrondslag voor de verwerking is. U kunt ook lezen hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren.

Doel: Het administreren van uw aankoop

Uitgevoerde behandelingen:

Leveren van uw producten.

Betaling doen

Bestelling en afleverbevestiging versturen

Verwerkte persoonsgegevens:

Naam

Contactgegevens (postadres, e-mailadres en telefoonnummer)

Bestelinformatie (bijvoorbeeld welk product u heeft besteld)

Betalingsgegevens

Wettelijke basis: Uitvoering van de overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor ons om de overeenkomst met betrekking tot uw aankoop te kunnen nakomen. Als de informatie niet wordt verstrekt, kunt u geen aankoop bij ons doen.

Bewaartermijn: De gegevens worden verwerkt tot twaalf maanden nadat de aankoop is afgerond.

In aanvulling op het bovenstaande worden uw persoonlijke gegevens verwerkt, bijvoorbeeld tot sofinummer, ook door de betaaldienstverlener Klarna om uw betaling af te ronden. Klarna is de onafhankelijke verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en informeert u apart over de verwerking van uw gegevens.

Doel: u beoordelingen sturen na een afgeronde aankoop

Uitgevoerde behandelingen:

Productbeoordelingen en beoordelingen over uw aankoopervaring sturen

Verwerkte persoonsgegevens:

Naam

E-mailadres

Bestelnummer

Wettelijke basis: Belangenafweging. De verwerking wordt gemotiveerd door ons gerechtvaardigd belang om contact met u op te kunnen nemen met het verzoek om de door u gekochte producten en uw winkelervaring te beoordelen.

Bewaartermijn: We sturen u productbeoordelingen een week na de aankoop.

Doel: Marketing versturen via e-mail en SMS

Uitgevoerde behandelingen:

Verzenden van marketing en nieuwsbrieven met aanbiedingen en informatie via e-mail en SMS

Uitgevoerde behandelingen:

Marketing en nieuwsbrieven met aanbiedingen en informatie versturen via e-mail en sms

Uw gepersonaliseerde marketing sturen zodat u aanbiedingen en informatie ontvangt waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd kan zijn.

Informatie over uw winkelwagent sturen als u onze website heeft verlaten zonder de aankoop af te ronden

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Voor communicatie op maat en herinneringen over uw winkelwagentje worden ook de volgende gegevens verwerkt:

Browsegeschiedenis

Bestelgeschiedenis

Wettelijke basis: Belangenafweging. De verwerking wordt gemotiveerd door ons gerechtvaardigd belang om u als klant van ons relevante marketing te sturen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de marketing wanneer de gegevens worden verzameld en bij elke verzending.

Toestemming. Als u zich heeft geregistreerd voor onze nieuwsbrieven op onze website of u toestemming heeft gegeven via e-mail, sturen we u marketing op basis van uw toestemming.

Bewaartermijn: De gegevens worden verwerkt gedurende één jaar vanaf de voltooide aankoop met ondersteuning van de belangenafweging. Als u toestemming heeft gegeven, sturen we nieuwsbrieven totdat u zich afmeldt voor onze mailings of op een andere manier bezwaar maakt tegen de marketing.

Doel: Marketing op maat aanbieden in digitale kanalen

Uitgevoerde behandelingen: Het bieden van marketing op maat in digitale kanalen, social media en websites van derden, inclusief het delen van gegevens met genoemde actoren.

Verwerkte persoonsgegevens:

E-mailadres

IP adres

Cookies

Wettelijke basis: Belangenafweging. De verwerking wordt gemotiveerd door ons legitieme belang om u als klant en andere potentiële klanten marketing op maat te kunnen bieden. Uw gegevens worden alleen voor dit doel verwerkt als u een aankoop bij ons heeft gedaan en geen bezwaar heeft gemaakt tegen marketing.

Bewaartermijn: De gegevens worden verwerkt gedurende één jaar vanaf de afgeronde aankoop.

Het is voor ons belangrijk dat u zich als klant veilig voelt bij onze omgang met uw persoonlijke gegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Dit geldt ook als u een registeruittreksel wilt ontvangen, uw gegevens wilt laten corrigeren of als u uw persoonlijke gegevens uit onze systemen wilt laten verwijderen. Volgens de wet verplichten wij ons om een dergelijke verwerking binnen 30 dagen na uw verzoek uit te voeren. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens uit onze systemen te laten verwijderen, u zelf moet kunnen bewijzen dat u een aankoop heeft gedaan, zodat we terugkoop- en garantiezaken kunnen afhandelen.

Cookies

Lees hier meer over welke cookies worden gebruikt en wijzig uw toestemming. 

Klarna

Om de betaalmethoden van Klarna aan te kunnen bieden, moeten we sommige van uw persoonlijke gegevens met Klarna delen, zoals contact- en bestelgegevens, zodat Klarna kan beoordelen of u hun betaalmethoden aangeboden kunnen worden en om de betaalmethoden op u af te stemmen.

Meer informatie over Klarna vind u hier. Het gebruik van deze informatie is geregeld in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming en het gegevensbeschermingsbeleid van Klarna.

KitchenLab AB

Birger Jarlsgatan 106A

114 20 Stockholm

ondersteuning(a)kitchenlab.se


Inloggen
Are you in the right place?
Continue to thekitchenlab.nl