Gratis verzending boven 100 EUR30 dagen open aankoopVeiligde betalingen

Algemene voorwaarden


Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Artikel 3 – Prijzen en informatie

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

Artikel 5 - Uitvoering Overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Betaling

Artikel 8 – Garantie en reclamatie

Artikel 9 – Klachtenprocedure

Artikel 10 – Persoonsgegevens

Artikel 11 – Slotbepalingen

Contactgegevens

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

Kitchen Lab AB gevestigd te Birger Jarlsgatan 106, 114 20 STOCKHOLM, Organisationsnummer: 556785-6199.

Website: de website van Kitchen Lab AB te raadplegen via http://thekitchenlab.nl/ en alle bijbehorende subdomeinen.

 1. De Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Kitchen Lab AB en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 2. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Kitchen Lab AB en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Kitchen Lab AB zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Kitchen Lab AB slechts bindend, indien en voor zover deze door Kitchen Lab AB uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. B2B hebben geen retourrecht / en  6 maanden garantie

Artikel 3. Prijzen en informatie

 1. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kitchen Lab AB kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Kitchen Lab AB afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 2. Voor niet opgehaalde pakketten brengen we €30,- in rekening, wat wordt afgetrokken van het reeds betaalde bedrag, dit geldt ook voor bestellingen met de verzendmethode "afhalen in winkel".
 3. Kitchen Lab AB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 4. Levering aan minderjarigen. Wij leveren niet aan personen onder de 18 jaar zonder ouderlijke toestemming.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Kitchen Lab AB en het voldoen aan de daarbij door Kitchen Lab AB gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kitchen Lab AB onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Kitchen Lab AB het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Kitchen Lab AB kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Kitchen Lab AB op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door Kitchen Lab AB is ontvangen, stuurt Kitchen Lab AB de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. Het product wordt binnen 1 werk dag gestuurd.
 2. De levertermijn bedraagt 2 tot 4 werkdagen en wordt geleverd door DHL/Bring.
 3. Indien Kitchen Lab AB de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan op de hoogte. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 4. Kitchen Lab AB raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, wordt het risico overgedragen bij overdracht van de producten.
 6. Kitchen Lab AB is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 7. Als onderdeel van onze verantwoordelijkheid voor het milieu gebruiken we soms productdozen van leveranciers om bestellingen te verzenden. We merken dat veel kartonnen verpakkingen langer meegaan dan een levering voor recycling. Natuurlijk is de inhoud hetzelfde, ongeacht de omverpakking.
 8. Normaal gesproken ontvang je je pakket binnen de datum die op het product staat aangegeven, meestal binnen een week. Alle producten worden in één zending geleverd, wat betekent dat de levertijd wordt beïnvloed door het product met de langste levertijd, bijvoorbeeld als je een product hebt besteld dat we niet op voorraad hebben.
 9. De levertijd staat bij elk product vermeld, maar de meeste leveringen komen 2 - 3 dagen na bestelling aan. We nemen contact met je op als we ons om wat voor reden dan ook niet aan de levertijd kunnen houden.
 10. Ander afleveradres. Volgens de algemene voorwaarden van Klarna (die natuurlijk alleen van toepassing zijn bij betaling via Klarna Factuur of Rekening) moeten wij de bestelling afleveren op een adres waarop u geregistreerd staat.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. 365 dagen retourbeleid - ongebruikte goederen in originele verpakking (niet van toepassing op voedsel met houdbaarheidsdatum).
 2. Volgens de Wet Koopovereenkomsten op Afstand (2005:59) heb je als klant een herroepingsrecht gedurende 14 dagen nadat je de goederen van ons hebt ontvangen.
 3. Goederen die worden geretourneerd moeten ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten.
 4. Uiterlijk 14 dagen nadat de goederen door ons zijn ontvangen, betalen wij de waarde van de goederen terug.
 5. Retourzendingen worden goed verpakt verzonden, samen met de naam, het ordernummer en de reden voor de retourzending. Neem contact op met onze klantenservice en we sturen je een voorbedrukte retourbon.
 6. Als je ons retouretiket gebruikt, betaal je €10,- retourkosten voor pakketten van agentschappen. Neem contact op met de klantenservice voor een retouretiket.
 7. Retourzendingen vanuit andere landen worden gecoördineerd met de klantenservice. De retourkosten zijn altijd voor rekening van de klant als je ons verzendlabel kiest.
 8. Houd er rekening mee dat het herroepingsrecht niet geldt voor bedrijven of organisaties en voor speciaal bestelde/op maat gemaakte producten, bijv. op maat gemaakte goederen of op bestelling gemaakte producten.
 9. Bij het retourneren van goederen worden de oorspronkelijke verzendkosten nooit vergoed, alleen de waarde van de geretourneerde goederen.
 10. Houd er rekening mee dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op speciaal vervaardigde producten zoals roestvrijstalen fittingen, gootstenen, bestellingen op maat en het merk Novameta.
 11. De Klant kan de Overeenkomst conform de in 6.1. van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Kitchen Lab AB, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Kitchen Lab AB kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Kitchen Lab AB bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. 

Artikel 7. Betaling

7.1.  De Klant dient de betalingen aan Kitchen Lab AB volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de

website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Kitchen Lab AB is vrij in de keuze van het aanbieden van

betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. De betalings methoden zijn: Klarna, visa en

mastercard.

7.2  Om verschillende betalingsmogelijkheden te kunnen aanbieden, moeten we je persoonlijke, contact-

en bestelgegevens delen met de aanbieder van de betreffende betalingsdienst. Wij raden u aan ons

privacybeleid te lezen.

7.3  Kaartbetalingen worden ook beheerd door Klarna, die voldoet aan de eisen van PCI DSS, de huidige

veiligheidsstandaard voor kaarttransacties en de opslag van kaartgegevens. Bij Kitchen Lab worden geen

kaartgegevens door ons verwerkt.

7.4  Wanneer u uw bestelling plaatst, wordt het huidige bedrag op de rekening gereserveerd, maar het geld

wordt nooit afgeschreven totdat we de goederen verzenden.

7.6.  Om verschillende betaalmogelijkheden te kunnen aanbieden, moeten we je persoonlijke, contact- en bestelgegevens delen met de aanbieder van de betreffende betaaldienst. We raden je aan ons privacybeleid te lezen. Het gebruik van deze gegevens is geregeld in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en het privacybeleid van Klarna.


 
Artikel 8. Garantie en reclamatie 

 1. Uw garantie en recht op reclamatie heeft betrekking op storingen die optreden tijdens uw garantie- of reclamatieperiode. In gevallen waarin er geen sprake is van een defect, maar van een zogenaamde bedieningsfout (bijv. onjuist afgesteld product, schade door nalatigheid, enz.), zijn wij gerechtigd om u onderzoekskosten in rekening te brengen, inclusief verzend- en afhandelingskosten. De onderzoekskosten bedragen €XX,- incl. btw en zijn inclusief de verzend- en retourkosten. Het is belangrijk dat je de aanbevelingen en onderhoudsinstructies opvolgt die bij het product worden geleverd of waarover wij je informeren.
 2. Garantie. Consumenten krijgen 1 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten, tenzij anders vermeld. Voor veel producten geldt echter een langere garantieperiode.
 3. Voor bedrijven is de garantieperiode 6 maanden.
 4. In het geval van een fabricagefout aan uw product, kunt u het product gewoon in de originele verpakking en goed verpakt terugsturen voor vervanging of reparatie, maar stel ons van tevoren op de hoogte.
 5. In geval van transportschade is het belangrijk dat je contact met ons opneemt zodra je de levering hebt ontvangen, zodat we onmiddellijk contact kunnen opnemen met de transporteur. Opmerkingen over de goederen moeten worden genoteerd aan de vervoerder, anders worden ze als geaccepteerd beschouwd.
 6. Verstuur nooit goederen zonder eerst met ons af te stemmen, het is belangrijk voor de afhandeling dat wij weten dat pakketten onderweg zijn. Vergeet niet om het product goed te verpakken; als je het product duidelijk verkeerd hebt verpakt, kan het zijn dat je een schadevergoeding moet betalen. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Kitchen Lab AB daarvan in kennis te stellen.
 7. Indien Kitchen Lab AB de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Klant betaalde prijs over het product.
 8. De garantie geldt niet indien: de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 9. Voorwaarden voor het kopen van tickets voor evenementen & cursussen. Een boeking kan worden geannuleerd totdat de betaling is voldaan. Kiezen voor Klarna als betalingsoptie staat gelijk aan een kaart- of bankbetaling en dat de betaling is verricht, zelfs als de factuur op een later tijdstip door de klant moet worden betaald. De regels voor annulering van de Wet Koop op Afstand zijn niet van toepassing op de aankoop van tickets voor evenementen. Zodra de betaling is verricht, is de klant dus gebonden aan zijn aankoop. Alle tickets voor evenementen kunnen worden overgedragen aan een andere persoon door Kitchen Lab hiervan uiterlijk vijf (5) dagen voor de geplande datum op de hoogte te brengen.

Artikel 9. Klachtenprocedure

 1. Een klacht indienen. Neem contact op met onze klantenservice via klantenservice@kitchenlab.nl als je een klacht wilt indienen. Vermeld het bestelnummer, de aankoopdatum, het artikelnummer, de beschrijving van de fout en wanneer de fout zich voordeed.
 2. Kitchen Lab biedt particulieren een garantie van 12 maanden en een klachtrecht van 36 maanden. De meeste producten in onze online winkel zijn bedoeld voor huishoudelijk gebruik, tenzij anders vermeld. Voor huishoudelijke producten die in een commerciële omgeving worden gebruikt, geldt geen garantie. Voor producten die bedoeld zijn voor commercieel gebruik bieden we een garantie van 6 maanden.
 3. De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillen beslechtingsplatform, te bereiken via: http://ec.europa.eu/odr/ of via de geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/.


Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1.  Kitchen Lab AB verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de privacy statement. Deze is hier te vinden.


Artikel 11. Slotbepalingen

 1. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kitchen Lab AB gevestigd is.
 2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte te geven.
 3. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Kitchen Lab AB 

Birger Jarlsgatan 106

114 20 STOCKHOLM 

E-mail: klantenservice@kitchenlab.nl

Telefoon: 0046(0)8-41095200

Organisationsnummer: 556785-6199
Inloggen
Are you in the right place?
Continue to thekitchenlab.nl